سفارش تبلیغ
صبا

روش های جاسوسی

دوشنبه 89/10/13 10:30 صبح| روش هی جاسوسی | نظر

روش های جاسوسی :

امروزه جاسوسی را به دو دسته مهم حضوری و پشت صحنه تقسیم می کنیم .

1-جاسوسی حضوری : به جاسوسی که در آن جاسوس خود را به هدف نزدیک کرده و خود را وارد هدف کند و خود را به عنوان یکی از اعضای آن ، چه کارمند و چه خدمتگذار ( راننده ، آبدارچی ، نظافت چی ) جا بزند و کار خود را انجام دهد جاسوسی حضوری گفته می شود . در جاسوسی حضوری یک جاسوس باید از توان روابط اجتماعی بالا و قدرت کنترل زبان برخوردار و با استفاده از جعل اسناد و مدارک خود را وارد هدف کرده و به تخلیه اطلاعات مجود بپردازد . به همین منظور در این وبلاگ توضیحاتی در باره ی انواع راه های ورود به اهداف جاسوسی و نحوه ی انتقال اطلاعات ارائه می دهیم .

2- جاسوسی پشت صحنه : امروزه تمامی اهداف جاسوسی از فضای مجازی و سایبری برای حفظ و ذخیره سازی اطلاعات محرمانه بهره می جویند و  همگی برای امکان استفاده از ارتباط online از شبکه های ارتباطی همچون اینترنت و اینترانت و شبکه های محلی بهره می برند . یک جاسوس پشت صحنه وظیفه دارد خود را به یکی از این شبکه ها متصل و با استفاده از شگرد های نرم افزاری و سخت افزاری وارد فضای مجازی این اهداف و به تخلیه اطلاعات موجود بپردازد . به این نوع تخلیه اطلاعات در اضطلاح هک (HACK) و به جاسوس پشت صحنه ، هکر (HACKER ) گفته می شود . یک هکر باید با تمامی شبکه ها و سخت افزار ها و نرم افزار های امنیتی آشنایی کامل داشته و بتواند دیوار امنیتی این شبکه ها را شکسته و به اطلاعات محرمانه دسترسی پیدا کند. 

برای در یافت اطلاعات و آموزش های لازم در باره ی برنامه های هک و امنیتی و کدگزاری بر روی فایل های اطلاعاتی و چگونگی شکستن این دیوار های امنیتی و نفوذ به طلاعات محرمانه به قسمت آرشیو موضوعی مراجعه نمایید .